Home‎ > ‎Hunder‎ > ‎Stella‎ > ‎

MH beskrivelse

Under oppdatering.........

Stella

 1a Kontakt
Hilsing
 Avviser kont. Med knurring
 og/eller bite-forsøk. Gj.føres ikke innen tiden.
 Unnviker kontakt ved å trekke seg unna.Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna.  Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk. Overdreven kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
 1b Kontakt
Samarbeid
 Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden. Følger med motvillig. Følger med, men er ikke engasjert i testleder. Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen. Følger med villig, er overdrevetn engasjert i testleder, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
 1c Kontakt
Håndtering
 Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gjennomført. Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører. Aksepterer håndtering. Aksepterer, svarer med kontaktadferd. Aksepterer, svarer med overdreven kontaktadferd.
 2a Lek 1
Lekelyst
 Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse. Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker. Starter raskt, leker aktivt. Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.
 2b Lek 1
Griping
 Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstanden. Griper forsiktig, eller med fortennene. Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.
 2c Lek 1
Griping og drakamp
 Griper ikke. Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke imot Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt tygger. Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. Rykker også i den pass.delen til testleder slipper.
 3a Forfølgelse Starter ikke/når ikke frem til første hjul. Starter, men avbryter før byttet. Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter. Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet. Starter direkte med stor fart, løper forbi byttet. Kan snu.
 3b Griping Overser byttet. Alt. Springer ikke frem. Griper ikke, snuser på gjenstanden. Griper tvilende eller med tidsforsinkelse. Griper direkte, slipper. Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder.
 4 Aktivitet Er uoppmerksom/uinteressert/inaktiv Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger. Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger. Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro. Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. Uro under hele momentet.
 5a Avst.lek¨
Interesse
 Engasjeres ikke av fig. Kontroll. Avbrudd kan forekomme. Interessert. Følger fig. uten avbrudd. Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk. Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.
 5b Avst.lek
Trusler/aggresjon
 Viser ingen trusselatferd. Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del. Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del. Viser flere trusselsignaler under momentets første del. Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del.
 5c Avsl.lek
Nysgjerrighet
 Går ikke frem til fig. innen tiden. Går frem når fig. er aktiv på linjen. Går frem til den skjulte, men snakkende fig. Går frem til fig. med lav kropss-holdning og/eller med tidsforsinkelse. Går fram til fig. uten hjelp.
 5d Avst.lek
Lekelyst
 Viser ingen interesse. Leker ikke, men viser interesse. Leker, kan gripe forsiktig. Trekker ikke imot.  Griper. Trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak. Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke.
 5e     
      
      
      
      
      
      


Comments