HD-resultater

"I venstre hofteledd foreligger det en svak subluxasjon mellom acetabulum og caput femoris. Det er markerte påleiringer på collum caput femoris.

Jeg vil allikevel nøle med å stille diagnosen hofteleddsdysplasi, fordi acetabulum er normal, samtidig som det ville være helt unntaksvis at en 20 måneder gammel hund får så stor påleiringer av en svak grad HD. Jeg synes også det foreligger en forskyvning av caput i forhold til collum, derfor vil jeg tro at det på et tidlig tidspunkt i hundens liv har oppstått en epifyseløsning caput/collum, som så har festet seg igjen.

Det som taler i mot dette, er at eier måtte ha merket betydelig halthet og ville ha konsultert veterinær hvor diagnosen hadde blitt stillet.

Jeg er som du skjønner i tvil om diagnosen HD, men faglig uenighet vil alltid måtte forekomme." Petter Heim/Radiologiservice